Pokyny k blížiacej sa výstave vo Veľkých Úľanoch 15.9.2020

09.09.2020 09:47

Registrácia psov a výdaj katalógov bude v kruhu, v ktorom bude daný jedinec vystavovaný. Registrácia bude prebiehať v čase od 9:00 do 10:00.

Ak máte viac psov s účasťou vo viacerých kruhoch, stačí, ak sa zaregistrujete v jednom z nich. Nárok máte na jeden katalóg.

Vystavovatelia, ktorí zároveň vystavujú na niektorých z klubových alebo špeciálnych výstav si katalóg vyzdvihnú v kruhu č.1!

V prípade, že máte nedoplatok, alebo nezaplatený poplatok, musíte tento uhradiť u ekonóma výstavy pred začiatkom posudzovania.

Účasť sprevádzajúcich osôb nie je limitovaná počtom prihlásených psov, vstup do areálu výstavy je bez poplatku.

Výstava bude prebiehať v súčasnom "bezkontaktnom" režime, vystavovatelia musia mat v kruhu rúško.