Verejné pokarhanie

12.07.2018 00:00

                                               VEREJNÉ POKARHANIE

Výbor WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA na zasadnutí konanom 09.07.2018 v Bratislave prerokoval zistenie, že v chovateľskej stanici Icy Diamond of Welsh chovná suka plemena welsh corgi cardigan Clear Diamond Kasmir Moravia, nar. 24.05.2013, porodila 02.06.2018 vrh „B“ napriek skutočnosti, že tá istá chovná suka porodila 23.09.2017 formou sekcie osem šteniatok, z ktorých štyri uhynuli, a podľa čl.7, ods. 7.2, bodu 7.2.3 stanov klubu uložil majiteľke chovateľskej stanice kárne opatrenie – verejné pokarhanie – za porušenie čl. 6, ods. 6.3 Chovateľského poriadku WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA, podľa ktorého chovná suka môže mať počas 12 mesiacov len jeden vrh.

Pokiaľ by sa táto chovateľka dopustila porušenia chovateľského poriadku prijatého klubom opätovne, podnikne  klub v súlade s čl. XVII. Chovateľského poriadku SKJ právne kroky smerujúce k pozastaveniu zápisov vrhov na chovateľskú stanicu Icy Diamond of Welsh a chovateľka bude z klubu vylúčená.

Na poplatky súvisiace s vrhom „B“ chovateľskej stanice Icy Diamond of Welsh chovateľke nebude priznaná zľava vzťahujúca sa na členov klubu.

                                        Výbor klubu