Bc. Zuzana Bankovich

Člen revíznej komisie

Telefón: 0904 /127 973

Email: z.hazyova@gmail.com