Mgr. Andrej Bankovich

Člen revíznej komisie

Telefón: 0904/290 464

Email: andrejbankovich@gmail.com