Mgr. Andrej Bankovich

Člen revíznej komisie

Email: andrejbankovich@gmail.com