Mgr. Andrej Bankovich

Člen výboru klubu

Email: andrejbankovich@gmail.com