MVDr. Selma Jacková, PhD.

Člen výboru klubu

Telefón: 0902 / 202 389

Email: selmajackova@gmail.com