Štandard Welsh Corgi Cardigan

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)

 

07.02.2017/ EN

FCI-Standard N° 38

WALESKÝ KORGI (KARDIGAN)

Welsh CORGI (CARDIGAN)

 

PÔVOD: Veľká Británia.

DÁTUM VYDANIA OFICIÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 30.10.2016.

POUŽITIE: Pastiersky a sprievodný pes.

KLASIFIKÁCIA FCI:  1. skupina – Ovčiarske a pastierske psy

(s výnimkou švajčiarskych pastierskych psov).

2. sekcia – Pastierske psy (s výnimkou

švajčiarskych pastierskych psov).

Bez skúšky.

2. sekcia – Pastierske psy (s výnimkou
švajčiarskych pastierskych psov).
Bez skúšky.

CELKOVÝ VZHĽAD: Stabilný, robustný, pohyblivý, veľmi vytrvalý. Je dlhý v pomere k výške, chvost podobný líščiemu vsadený do línie s telom.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka tváre v pomere k hlave 3:5.

SPRÁVANIE / POVAHA: Pozorný, aktívny a inteligentný. Vyrovnaný, ani bojazlivý ani agresívny.

HLAVA: Líščí tvar a vzhľad.

OBLASŤ LEBKY:

Lebka: Široká a plochá medzi ušami; zužuje sa k očiam, nad ktorými je mierne klenutá. 

Stop: Primeraný.

OBLASŤ TVÁRE:

Ňucháč: Čierny, mierne vyčnieva a  v žiadnom prípade nie je tupý.

Papuľa: Postupne sa zužuje k ňucháču.

Čeľuste / Zuby: Silné zuby s nožnicovým zhryzom, t.j. horné zuby tesne prekrývajú spodné zuby a sú kolmo na čeľusť. Spodná čeľusť čistý rez. Mocná ale nie vyčnievajúca.

Oči: Stredne veľké, jasné, s priateľským, čulým, ale pozorným pohľadom. Umiestnené celkom ďaleko od seba, s jasne vyznačenými kútikmi. Uprednostňuje sa tmavá farba alebo farba primeraná osrsteniu, okraje tmavé. Jedno alebo obe oči svetlomodré, modré alebo modroškvrnité oči - prípustné iba pri variante blue-merle.

Uši: Vzpriamené, dosť veľké v pomere k veľkosti psa. Špičky mierne zaoblené, v koreni primerane široké a vsadené približne 8 cm od seba. Nesú sa tak, že špičky sú trochu ďaleko od priamej línie ťahajúcej sa od ňucháča cez stred očí a sú posadené dostatočne dozadu, aby sa mohli umiestniť priamo okolo krku.

KRK

Svalnatý, v pomere k stavbe tela dobre vyvinutý, zapadajúci do celkom zošikmených ramien.

TRUP

Dosť dlhý a mocný. Vrchná línia: Súbežná.

Bedrá: Zreteľne vyznačený driek.

Hrudník: Primerane široký s výraznou hrudnou kosťou. Hrudník hlboký. Dobre klenuté rebrá.

CHVOST

Aký má líška, nasadený v línii s telom a primerane dlhý (dotýka sa alebo sa takmer dotýka zeme). V postoji spustený, pri pohybe môže byť mierne zdvihnutý nad telo, ale nie stočený nad chrbtom.

KONČATINY

Silné kosti. Zadné končatiny krátke, ale telo dobre vyrovnané od zeme.

PREDNÉ ČASTI:

Ramená: Dobre položené, uhol k ramenu je približne 90 stupňov, svalnaté.

Lakte: Blízko k bokom.

Predlaktia: Mierne klenuté, aby sa vytvarovali okolo hrudníka.

Predné laby: Okrúhle, pevné, dosť veľké s veľkými vankúšikmi. Mierne vytočené smerom von.

ZADNÉ ČASTI:

Celkový vzhľad: Silný, s dobrými uhlami a zarovnaný so svalnatými dolnými stehnami; kosti silné až po laby. Končatiny krátke.

Priehlavok (Zadné sponky): Zvislé pri stoji pri pohľade zboku a zozadu.

Zadné laby: Okrúhle, pevné, dosť veľké s veľkými vankúšikmi.

CHÔDZA/ POHYB: 

Voľný a aktívny, lakte dobre priliehajú po stranách, nie príliš voľne ani tesne. Predné končatiny našľapujú ďaleko dopredu bez veľkého zdvihu v súlade s pohybom zadných končatín.

OSRSTENIE

Srsť: Krátka alebo stredne dlhá, s tvrdou textúrou. Odolná voči počasiu, s hustou podsadou. Uprednostňuje sa priliehavá srsť.

Farba: Prípustné farby sú blue-merle, sobolia, ryšavá, tmavá, trojfarebná kombinácia so strakatými miestami a trojfarebná s ryšavými miestami.

Všetky vyššie uvedené s alebo bez typických bielych značiek na hlave, krku, hrudníku, na spodnej časti, na nohách a labách, biela špička chvosta. Biela by nemala dominovať na tele alebo hlave, kde by nikdy nemala lemovať oči. Ňucháč a okolie očí musí byť čierne. Jantárová a zriedené farby sú vysoko nežiaduce.

VEĽKOSŤ A VÁHA:

Ideálna výška v kohútiku: 30 cm.

Váha: V pomere k veľkosti a celkovej vyváženosti je hlavným hľadiskom.

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od uvedených bodov by mala byť považovaná za chybu a závažnosť, s akou by chyba mala byť prijímaná, by mala byť v presnom pomere k jej stupňu a dopadu na zdravie a pohodu psa a na jeho schopnosť vykonávať svoju tradičnú prácu.

 

DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY:

  •  Agresívne alebo príliš hanblivé psy.
  • ·Každý pes, ktorý jasne vykazuje známky fyzických anomálií alebo anomálií týkajúcich sa správania, by mal byť diskvalifikovaný.

 

POZNÁMKY:

  • Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.
  • Na chov by sa mali používať iba funkčne a klinicky zdravé psy so stavbou typickou pre plemeno.