KLUB

Klub pre milovníkov plemena Welsh Corgi

Nadšenci a milovníci tohto plemena založili v roku 1994 svoj klub: Welsh Corgi Club Slovakia dodnes fungujúci ako občianske záujmové združenie. Prostredníctvom Únie kynologických klubov a Slovenskej kynologickej jednoty je zastrešený medzinárodnou FCI.

Ich snahou je neustále informovať členov o možnostiach účasti na výstavách, stretnutia členov klubu a ich štvornohých miláčikov v prírode, pri spoločnej kávičke a posedení.

V poslednom čase sa rozvíja aj činnosť na poli športovej kynológie. Začiatkom školského roka sa stretávame na športovom dni venovanom Corgi pod názvom CORGI TEAM kde si členovia a ich psíci vyskúšajú kurzu poslušnosti a cvičenie agility v prírode pod vedením agility inštruktorov. Taktiež sa členovia môžu kedykoľvek obrátiť na poradkyňu chovu so svojimi otázkami ohľadom ich chovu a zdravotného stavu psíka.

Klub organizuje každoročne dve bonitácie a jednu klubovú špeciálnu výstavu. Každoročne vydáva klub informačnú publikáciu-Klubové správy.

V období ostatných 20 rokov pôsobilo aktívne v rámci klubu niekoľko chovateľských staníc: V týchto chovateľských staniciach sa v období posledných 20 rokov zaregistrovalo 26 úspešných vrhov s 124 šteniatkami, pričom priemerný počet šteniat na jeden vrh bol 4,4. Z celkového počtu boli tri vrhy cardiganov (14 šteniat), ostatné sa týkali plemena pembroke. Členovia slovenského corgi klubu v tomto období importovali niekoľko kvalitných jedincov z nasledovných štátov: Nórsko, Veľká Británia, Poľsko, Rakúsko a najviac Česká republika.

 

 

Náš tím

Tajomník klubu - člen výboru Email: wccs.tk@gmail.com   
Predseda klubu - člen výboru Email: wccs.predseda@gmail.com
Poradca chovu pre plemeno Welsh Corgi Pembroke - člen výboru Email:  wccs.poradcachovu@gmail.com  +421 905 486 465
Poradca chovu pre plemeno Welsh Corgi Cardigan - člen výboru Email: evamrva@gmail.com +421903613722
Pokladník klubu - člen výboru Email: wccs.pokladna@gmail.com
Konzultant pre chov Email: kovacova.angela@gmail.com   +421 949 272 630
Predseda revíznej komisie Email: wccs.informacie@gmail.com
Člen revíznej komisie Email: gabrielakristlova@gmail.com
Člen revíznej komisie Email: jurak@eurobrik.sk