Štandard Plemena

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)

FCI-Standard N° 39

WALESKÝ KORGI (PEMBROKE)

Welsh CORGI (PEMBROKE)

 

PÔVOD: Veľká Británia.

DÁTUM VYDANIA OFICIÁLNEHO PLATNÉHO ŠTANDARDU: 04.11.2010.

POUŽITIE: Pastiersky pes.

KLASIFIKÁCIA FCI:  1. skupina – Ovčiarske a pastierske psy

(s výnimkou švajčiarskych pastierskych psov).

1. sekcia –   Ovčiarske psy. 

                     Bez skúšky.

CELKOVÝ VZHĽAD: Nízkonohý, mocný, robustná postava, čulý a aktívny pes malého vzrastu, vzbudzuje dojem hutnosti a húževnatosti.

DÔLEŽITÉ PROPORCIE: Dĺžka tváre v pomere k lebke 3:5.

SPRÁVANIE / POVAHA: Vo výzore odvážny, obratný. Spoločenský a priateľský, nikdy nie nervózny alebo agresívny.

HLAVA: Hlava tvarom aj vzhľadom líščia, s čulým a inteligentným výrazom

OBLASŤ LEBKY:

Lebka: Pomerne široká a plochá medzi ušami.

Stop: Primeraný.

OBLASŤ TVÁRE:

Ňucháč: Čierny.

Papuľa: Mierne sa zužuje.

Čeľuste / Zuby: Silné s perfektným, rovnomerným a úplným nožnicovým zhryzom, t.j. horné zuby tesne prekrývajú spodné zuby a sú kolmo na čeľusť.

Oči: Dobre vsadené, okrúhle, stredne veľké, hnedé, primerané farbe srsti.

Uši: Vztýčené, stredne veľké, mierne zaoblené. Ak je línia vedúca od ňucháča cez stred očí predĺžená, mala by prechádzať cez alebo blízko špičky ucha.

KRK: Primerane dlhý.

TRUP: Stredne dlhý, nie krátko spriahnutý, mierne sa zužuje pri pohľade zhora.

Vrchná línia: Súbežná.

Hrudník: Hrudník široký a hlboký, siaha hlboko medzi predné končatiny. Dobre klenuté rebrá.

CHVOST: Krátky, skôr prirodzený.

Ukotvený: Krátky.

Neukotvený: Vsadený na úrovni hornej línie. Prirodzené držanie nad hornou líniou pri pohybe alebo v strehu.

KONČATINY:

PREDNÉ ČASTI:

Ramená (lopatky): Dobre položené, uhol k ramenu je približne 90 stupňov.

Ramená: Prispôsobené zaobleniu hrudníka.

Lakte: Blízko priliehajú k stranám, nie voľne ani tesne.

Predlaktia: Krátke a čo najviac vystreté. Statné kosti vedúce priamo dole k labám.

Predné laby: Oválne, silné prsty, dobre klenuté a pevné, dva stredné prsty mierne prečnievajú cez dva vonkajšie, vankúšiky silné a dobre klenuté. Krátke pazúry.

ZADNÉ ČASTI:

Celkový vzhľad: Silný a ohybný. Krátke laby. Statné kosti vedúce priamo dole k labám.

Kolená: Dobre zauhlené kolenné kĺby.

Päty: Päty sú pri pohľade zozadu rovné.

Zadné laby: Oválne, silné prsty, dobre klenuté a pevné, dva stredné prsty mierne prečnievajú cez dva vonkajšie, vankúšiky silné a dobre klenuté. Krátke pazúry.

CHÔDZA/ POHYB: Slobodný a aktívny, nie úplne uvoľnený ani tesný. Predné končatiny našľapujú ďaleko dopredu bez veľkého zdvihu v súlade s pohybom zadných končatín.

OSRSTENIE

Srsť: Stredne dlhá, rovná s hustou podsadou, nikdy nie mäkká, vlnitá alebo drôtovitá.

Farba: Jednofarebná červená, sobolia, srnčia, čierna s pálením, s alebo bez bielych značiek na labách, hrudníku a krku. Trocha bielej na hlave a tvári je prípustné.

VEĽKOSŤ A VÁHA:

Výška v kohútiku: približne 25-30 cm.

Váha:              Psy:   10-12 kg.

                       Suky:   9-11 kg.

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od uvedených bodov by mala byť považovaná za chybu a závažnosť, s akou by chyba mala byť prijímaná, by mala byť v presnom pomere k jej stupňu a dopadu na zdravie a pohodu psa a na jeho schopnosť vykonávať svoju tradičnú prácu.

DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY:

  • Agresívne alebo príliš hanblivé psy.
  • Každý pes, ktorý jasne vykazuje známky fyzických anomálií alebo anomálií týkajúcich sa správania, by mal byť diskvalifikovaný.

POZNÁMKY:

  • Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.
  • Na chov by sa mali používať iba funkčne a klinicky zdravé psy so stavbou typickou pre plemeno.

NAJNOVŠIE DODATKY SÚ UVEDENÉ HRUBÝM PÍSMOM.