Platby

Platby poukazujte na účet klubu :

Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200   VUB

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

SWIFT:SUBASKBX

Členstvo:

Jednorazový vstupný poplatok 5,00 €  (pri prvom prihlásení do klubu)
Ročný členský príspevok 20,00 €

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 20 €.

Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psíka. V takýchto prípadoch platí len jednorazový vstupný poplatok.

Chov:

Bonitačný poplatok (uchovnenie) 20,00 €

Vystavenie krycieho listu (pripúšťacieho povolenia) 20,00 €

Poplatok za kontrolu vrhu 20,00 € (bez ohľadu na počet šteniat) + reálne náklady na cestovné

 

Inzercia:

Inzercia v katalógu výstavy, čierno-biela / farebná strana A5: 10,00 €

 

Poplatky pre nečlenov klubu WCCSK.

Chov:

Bonitačný poplatok (uchovnenie) 40,00 €
Vystavenie krycieho listu (pripúšťacieho povolenia) 40,00 €
Poplatok za kontrolu vrhu poradcom chovu 40 € + reálne náklady na cestovné.

 

Výška poplatkov bola prijatá na členskej schôdzi dňa 24.03.2018 v Pezinku.