Pasenie

         Úlohou pastierskeho psa je najmä byť nápomocný svojmu pánovi – pastierovi, to je základná rovina a určenie, avšak v dnešnej dobe sa pastierske psy využívajú aj na šport a súťaže. 
Na Slovensku sú organizované súťaže prepojené so školením ( Turany pri Martine, príležitostne i iné farmy na Slovensku).
Welsh corgi je zaradený do I. skupiny FCI – pastierske a honelnícke plemená. Boli vyšľachtení pre prácu na pastvinách. Corgi pracuje hnaním a štekotom Pre hnanie stáda boli potrebné psy, ktoré dokázali viesť stádo jemne, ale pevne s rešpektom. Na začiatku nebolo dôležité ako psy vyzerajú, či majú dlhú alebo krátku srsť, či sú veľkí alebo malí. 
Časom ľudia zistili, že pre hnanie dobytku sú vhodnejší menší psy, ktorí sú húževnatí, mrštní a rýchli, aby stíhali uhýbať pred kopytami dobytka. Vzhľadom k ich využitiu si vytvorili vlastný štýl práce. Nepotrebujú „oko“ ako pastierske psy. Tieto psy sa pohybujú tesne za stádom, neovplyvňujú zvieratá pohľadom, ale štípaním do nôh, prípadne si pomáhajú štekotom. 
Pohybujú sa vzpriamene s hlavou nahor a rýchlo reagujú na zmeny v stáde. Musia mať cit pre balans, aby dokázali hnať stádo za pastierom. 
Corgi sú prastarým plemenom, ich pôvod siaha až k psom, ktoré priviezli do Británie Kelti v 2. tisícročí p.n.l. O vzniku mena corgi existuje niekoľko teórií – jedna tvrdí, že je zložené zo slov „cor“ (znamená trpaslík) a „gi“ (pes), môžeme sa ale stretnúť aj s tvrdením, že „corgi“ znamená pes. Cardigan bol tiež označovaný ako „Ci Llathaid“ (pes dlhý jeden jard) a pembroke ako „Ci Sawdl“ (honák). História oboch typov corgi nie je úplne jasná. Oba typy psov sa vyvíjali samostatne, až sa nakoniec stretli vo Walese a oba typy boli považované za jedno plemeno. Dochádzalo ku kríženiu oboch plemien medzi sebou. K definitívnemu rozdeleniu oboch typov corgi došlo v r. 1927, na Cruftovej výstave, kde boli posudzované už oddelene. 
Kennel Club ich oddelene klasifikuje až od r. 1934. Oba typy sú aktívne, milé, spoločenské psi, sú spokojní v ľudskej i psej svorke. Sú to silní, odolní a odvážni psy aj napriek svojmu malému vzrastu, spoľahlivo strážia a majú zmyseľ pre humor. 
 
Corgi sú na pohľad zavalití a majú krátke nohy a preto pôsobia, že sú málo pohybliví, opak je pravdou, sú rýchli a silní, vedia vyvinúť až prekvapivú rýchlosť vďaka dobrému osvaleniu a vedia skákať do výšky jedného metra. Pri pohybe zapájajú silné telo, hlavne chrbtové svaly a vďaka nízko položenému ťažisku sú pri behu obratní a dokážu rýchlo meniť smer. Ich povahové a pohybové vlastnosti vychádzajú z pôvodného účelu honáckeho psa. 
Corgi bol vyšľachtený na hnanie hovädzieho dobytka, vie si ale bravúrne poradiť i s ovcami. Dokazujú to na závodoch a skúškach poriadaných na Slovensku a v Čechách.
 
                                                                                                                                                                                                  Text: Mgr. Lenka Letková