Kontakt

Informácie pre verejnosť:

wccs.informacie@gmail.com


Welsh Corgi Club Slovakia , IČO:48419524, Účet klubu : Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200  

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112 , SWIFT:SUBASKBX

Tajomník klubu

JUDr. Anna Rumplová

Homolova 12

841 02 Bratislava

e-mail: wccs.tk@gmail.com

--------------------------------------------------------

Informácie o šteňatách podáva 

poradca chovu pre Welsh Corgi  Pembroke : wccs.poradcachovu@gmail.com 
poradca chovu pre Welsh Corgi Cardigan:  evamrva@gmail.com
a tajomník klubu : wccs.tk@gmail.com