Kontakt

Welsh Corgi Club Slovakia , IČO:48419524

Tajomníčka klubu

JUDr. Anna Rumplová

Homolova 12

841 02 Bratislava

e-mail: wccs.tk@gmail.com

--------------------------------------------------------

Informácie o šteňatách podáva poradkyňa chovu, tajomníčka klubu alebo sa môžete informovať priamo u overených chovateľov z nášho klubu:

chovná stanica:
 
Bystrý lišiak - Welsh corgi pembroke
Dream of Youth - Welsh corgi pembroke
Ice Diamond of  Welsh - Welsh corgi cardigan
Lady Corgis - Welsh corgi pembroke
Spirit of Wales- Welsh corgi pembroke
Urban corgis - Welsh corgi pembroke