Bonitácia

Plán bonitácií na rok 2024

04.05.2024 pri klubovej výstave psov vo Veľkých Úľanoch, SK

14.09.2024 pri špeciálnej výstave vo Veľkých Úľanoch, SK

   
Na bonitáciu sa treba vopred  prihlásiť u poradcu pre chov plemena Welsh corgi cardigan evamrva@gmail.com alebo Welsh corgi pembroke wccs.poradcachovu@gmail.com  ELEKTRONICKOU prihláškou  BONITÁCIA WCC a WCP prihláška.pdf (405,3 kB) , spravidla do 3 týždňov pred konaním bonitácie.
 
Na bonitáciu je potrebné priniesť originál preukazu o pôvode psa + kópiu preukazu o pôvode, kópie absolvovaných testov (nepovinné, ale doporučuje sa) a fyzicky svojho psa.
 
Pre  absolvovanie bonitácie musia byť splnené tieto podmienky:
  1. Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaných jedincov treba mať zapísaných v Slovenskej Plemennej knihe)
  2. Dosiahnutie veku 14 mesiacov, ale chovnosť u tohto jedinca nastáva dňom dovŕšenia 15 mesiacov. Chovnosť sa vzťahuje na akt párenia (dvoch jedincov) a na vydanie krycieho povolenia poradcom chovu pre dané plemeno.
  3. Jedinec, ktorý absolvoval aspoň dve výstavy usporiadané na území Slovenskej republiky so zadávaním titulu CAC (medzinárodná, národná, klubová alebo špeciálna výstava) v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo v triede šampiónov, pričom jednou z týchto výstav musí byť klubová alebo špeciálna výstava WCCS, a dostali hodnotenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“.

Výsledky bonitácie sú:

      - chovný

      - nechovný

      - odložená bonitácia

Kladný výsledok bonitácie zapíše delegovaný rozhodca do preukazu pôvodu.

Bonitácia je spoplatnená sumou 20€ pre člena WCCS a 40€ pre nečlena WCCS na účet klubu WCCS.

https://www.corgi.sk/poriadky/

 

BONITÁCIA WCC a WCP prihláška (1).pdf (414978)