Bonitácia

 
Plán bonitácii na rok 2022:
 
15.05.2022 pri klubovej výstave psov vo Veľkých Úľanoch
01.10.2022 pri špeciálnej výstave psov vo Veľkých Úľanoch
 
 
Plán bonitácii na rok 2021:
 
10.07.2021 pri klubovej výstave psov vo Veľkých Úľanoch
12.09.2021 pri špeciálnej výstave psov v Senci
 
Plán bonitácii na rok 2020 :
 
15.09.2020 pri klubovej výstave psov vo Veľkých Úľanoch
 
Plán bonitácii na rok 2019 :
 
27.04.2019 pri klubovej výstave psov v Pezinku
26.10.2019 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave
 
Plán bonitácii na rok 2018 :
 
24.03.2018 pri klubovej výstave psov v Pezinku
16.09.2018 pri špeciálnej výstave Mojmírovce-Kaštieľ
28.10.2018 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave
 
Plán bonitácii na rok 2017 :
 
22.04.2017 pri klubovej výstave psov v Pezinku
19.08.2017 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave
 
Plán bonitácii na rok 2016 :
 
24.04.2016 pri klubovej výstave psov v Pezinku
05.11. 2016 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave
10.12.2016 Mimoriadna bonitácia v Bratislave 
 
Plán bonitácii na rok 2015 :
 
19.04.2015 pri klubovej výstave psov v Dunajskej Lužnej
24.10.2015 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave 
 
 
Na bonitáciu sa treba prihlásiť u konzultanta pre chov, MVDr. Angely Kováčovej mobil: 0949/272 630, do 3 týždňov pred konaním.
Na bonitáciu je potrebné priniesť originál preukazu o pôvode psa + kópiu preukazu o pôvode a fyzicky svojho psa.
 
Pre  absolvovanie bonitácie musia byť splnené tieto podmienky:
  1. Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaných jedincov treba mať zapísaných v Slovenskej Plemennej knihe)
  2. Dosiahnutie veku 14 mesiacov, ale chovnosť u tohto jedinca nastáva dňom dovŕšenia 15 mesiacov. Chovnosť sa vzťahuje na akt párenia (dvoch jedincov) a na vydanie krycieho povolenia poradcom chovu pre dané plemeno.
  3. Jedinec, ktorý absolvoval aspoň dve výstavy usporiadané na území Slovenskej republiky so zadávaním titulu CAC (medzinárodná, národná, klubová alebo špeciálna výstava) v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo v triede šampiónov, pričom jednou z týchto výstav musí byť klubová alebo špeciálna výstava WCCS, a dostali hodnotenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“.

Výsledky bonitácie sú:

      - chovný

      - nechovný

      - odložená bonitácia

Kladný výsledok bonitácie zapíše delegovaný rozhodca do preukazu pôvodu.

Bonitácia je spoplatnená sumou 20€ pre člena WCCS a 40€ pre nečlena WCCS.

https://www.corgi.sk/poriadky/