Kontrola vrhu

 
Kontrolu vrhu vykonávajú:
 
1. MVDr. Angela Kováčová (hlavný poradca chovu)
2. Mgr. Zuzana Urbanová (poverená osoba č.1)
3. Mgr. Andrej Bankovich (poverená osoba č.2)
4. MVDr. Eva Mrvová (kontrolór vrhov plemena Welsh Corgi Cardigan)
 
Kontrola vrhu sa vykonáva v mieste narodenia a počas prvých 8 týždňov života šteniat plemien: welsh corgi cardigan a welsh corgi pembroke na požiadanie chovateľa (majiteľa chovateľskej stanice), v ktorej sa šteniatka narodili. 
Vek šteniat musí byť minimálne 6 týždňov a šteňatá musia byť v deň kontroly vrhu začipované veterinárnych doktorom.
Pri kontrole vrhu odovzdá chovateľ (majiteľ ChS) fotokópiu dokumentu o zápise šteniat (formulár SKJ), poverenej osobe na kontrolu vrhu uvedenej vyššie.
 
Na konrolu vrhu je nutné prihlásiť sa a dohodnúť elektronicky emailom alebo telefonicky:
MVDr. Angela Kováčová
Poradca chovu
Telefón: 0949 / 272 630
Email: kovacova.angela@gmail.com
 
 
Kontrola vrhu je spoplatnená podľa cenníka klubu cenou 30€ + 10€/šteňa ( platba na účet klubu) + cestovné náklady ( platba na mieste, osobe poverenej kontrolou vrhu )
(cenník platný od 1.1.2019).
Poplatok za vykonanú kontrolu vrhu, podľa vyššie uvedeného cenníka,  je potrebné uhradiť prevodom na účet klubu welsh corgi IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112.
 
 
Zľavy z poplatku za kontrolu vrhu majú testovaní chovní jedinci prostredníctvom nasledujúceho kľúča : 
 
 

Testované geneticky prenosné ochorenie

Fena

Pes

DBK/DLK

zľava 5 %

zľava 5 %

Degeneratívna myelopatia

zľava 5 %

zľava 5 %

Von Willebrandov syndróm

zľava 5 %

zľava 5 %

PRA     (cardigan)

zľava 5 %

zľava 5 %

Fluffy test

zľava 5 %

zľava 5 %

Testami je potrebné preukázať sa pri kontrole vrhu.