Kontrola vrhu

 
Kontrolu vrhu vykonávajú:
 
1. Michal Garaj (hlavný poradca chovu)
2. Mgr. Zuzana Urbanová (poverená osoba č.1)
3. Mgr. Andrej Bankovich (poverená osoba č.2)
4. MVDr. Angela Kováčová (poverená osoba č. 3)
5. MVDr. Eva Mrvová (kontrolór vrhov pre plemeno Welsh Corgi Cardigan)
 
Kontrola vrhu sa vykonáva v mieste narodenia a počas prvých 8 týždňov života šteniat plemien: Welsh Corgi Cardigan a Welsh Corgi Pembroke na požiadanie chovateľa (majiteľa chovateľskej stanice), v ktorej sa šteniatka narodili. 
Vek šteniat musí byť minimálne 6 týždňov a šteňatá musia byť v deň kontroly vrhu začipované veterinárnych doktorom.
Po kontrole vrhu, zašle chovateľ (majiteľ ChS) kópiu dokumentov: prihláška na zápis šteniat (formulár UKK) + pripúšťacie povolenie (formulár UKK) poštou (najlepšie obyčajne, nie doporučene) poradcovi chovu na adresu: Michal Garaj, ul. Štefana Majora 92, Veľké Úľany 925 22.
 
Na konrolu vrhu je nutné prihlásiť sa a dohodnúť elektronicky emailom alebo telefonicky s poradcom chovu p.Garajom:
 
p. Michal Garaj
Poradca chovu
Telefón: 0905/486 465
Email: wccs.poradcachovu@gmail.com
 
 
 
Kontrola vrhu je spoplatnená podľa cenníka klubu cenou 30€ + 10€/šteňa ( platba na účet klubu) + cestovné náklady ( platba na mieste, osobe poverenej kontrolou vrhu )
(cenník platný od 1.1.2019).
Poplatok za vykonanú kontrolu vrhu, podľa vyššie uvedeného cenníka,  je potrebné uhradiť prevodom na účet klubu welsh corgi IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112.
 
 
Zľavy z poplatku za kontrolu vrhu majú testovaní chovní jedinci prostredníctvom nasledujúceho kľúča : 
 
 

Testované geneticky prenosné ochorenie

Fena

Pes

DBK/DLK

zľava 5 %

zľava 5 %

Degeneratívna myelopatia

zľava 5 %

zľava 5 %

Von Willebrandov syndróm

zľava 5 %

zľava 5 %

PRA     (cardigan)

zľava 5 %

zľava 5 %

Fluffy test

zľava 5 %

zľava 5 %

Testami je potrebné preukázať sa pri kontrole vrhu.