Kontrola vrhu

 
Kontrolu vrhu vykonávajú:
 
1. MVDr. Angela Kováčová (hlavný poradca chovu)
2. Mgr. Zuzana Urbanová (poverená osoba č.1)
3. Mgr. Andrej Bankovich (poverená osoba č.2)
 
Kontrola vrhu sa vykonáva v mieste narodenia a počas prvých 8 týždňov života šteniat plemien: welsh corgi cardigan a welsh corgi pembroke na požiadanie chovateľa (majiteľa chovateľskej stanice), v ktorej sa šteniatka narodili. 
Vek šteniat musí byť minimálne 6 týždňov a šteňatá musia byť v deň kontroly vrhu začipované veterinárnych doktorom.
Pri kontrole vrhu odovzdá chovateľ (majiteľ ChS) fotokópiu dokumentu o zápise šteniat (formulár SKJ), poverenej osobe na kontrolu vrhu uvedenej vyššie.
 
Na konrolu vrhu je nutné prihlásiť sa a dohodnúť elektronicky emailom alebo telefonicky:
MVDr. Angela Kováčová
Poradca chovu
Telefón: 0949 / 272 630
Email: kovacova.angela@gmail.com
 
 
Kontrola vrhu je spoplatnená podľa cenníka klubu cenou 30€ + 10€/šteňa ( platba na účet klubu) + cestovné náklady ( platba na mieste, osobe poverenej kontrolou vrhu )
(cenník platný od 1.1.2019).
Poplatok za vykonanú kontrolu vrhu, podľa vyššie uvedeného cenníka,  je potrebné uhradiť prevodom na účet klubu welsh corgi IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112.
 
 
Zľavy z poplatku za kontrolu vrhu majú testovaní chovní jedinci prostredníctvom nasledujúceho kľúča : 
 
 

Testované geneticky prenosné ochorenie

Fena

Pes

DBK/DLK

zľava 5 %

zľava 5 %

Degeneratívna myelopatia

zľava 5 %

zľava 5 %

Von Willebrandov syndróm

zľava 5 %

zľava 5 %

PRA     (cardigan)

zľava 5 %

zľava 5 %

Fluffy test

zľava 5 %

zľava 5 %

Testami je potrebné preukázať sa pri kontrole vrhu.