Ing. Gabriela Kristlová

Člen revíznej komisie

Email: gabrielakristlova@gmail.com