Helena Šeligová

Pokladník klubu

Telefón: 0902 / 841 679 

Email:   meduska61@gmail.com