Mgr. Zuzana Urbanová

Predseda klubu

Telefón: 0903 / 841 846

Email: zuzikl@centrum.sk