Príspevok 2%

22.01.2018 00:00
Milí priatelia,
náš kynologický klub je aj pre aktuálne zdaňovacie obdobie zaregisteovaný ako prijímateľ podielu zaplatenej dane.

V predchádzajúcom zdaňovacom období nám bol poukázaný veľmi nízky objem prostriedkov a preto si Vás dovoľujeme poprosiť túto informáciu posunúť všetkým svojim príbuzným, priateľom a známym, o ktorých predpokladáte, že majú priestor v srdci pre našich psíkov a boli by ochotní prispieť im takýmto spôsobom na rozvoj chovateľských aktivít klubu.
Tlačivo určené na uvedený účel pre osoby v pracovnom pomere posielam v prílohe.
 
Potrebné údaje :
 
IČO : 48 419 524
Právna forma : občianske združenie
Obchodné meno : WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
Sídlo : 921 01 Piešťany, Winterova 62
 
Každému, kto nám touto cestou prejaví svoju priazeň vopred veľmi pekne ďakujeme. Peniažky si budeme vážiť a použijeme ich tak, aby ste sa o nás dozvedeli čo najviac a aby sme Vám priniesli do života trochu radosti, tak ako by priniesli nám Vaše peniažky.
 

Vopred ďakujeme.

Tlačivo