20. výročie klubu Welsh corgi na Slovensku

26.05.2014 21:01

20 rokov klubu WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA

V roku 1994 vznikol Welsh Corgi Club Slovakia ako občianske záujmové združenie, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odčlenením od klubu chovateľov kólií, šeltií a welsh corgi. Prostredníctvom Únie kynologických klubov a Slovenskej kynologickej jednoty je zastrešený medzinárodnou FCI. Zakladajúcich členov bolo 15 a títo si zvolili päťčlenný výbor v zložení: Rastislav Hamza – predseda, Ladislav Kováčik – podpredseda, Ružena Hamzová – pokladník, Daniela Milánová – tajomník a MVDr.Angela Kováčová – hlavný poradca chovu. V priebehu rokov sa ešte na činnosti výboru klubu podieľali aj Mgr. Ľubica Gallová a PhDr. Ján Gallo.

V roku 2007 došlo k ustanoveniu nového výboru klubu, nakoľko predchádzajúci výbor ukončil svoju činnosť. Predsedníčkou klubu sa stala MVDr. Angela Kováčová, ktorá naďalej vykonávala aj poradenstvo chovu. Ďalšími členmi výboru boli Daša Mozsiová, MVDr.Selma Jacková a Helena Šeligová, neskôr aj Ing. Peter Repka a Rudolf Šeliga.

Klub zorganizoval každoročne dve bonitácie a jednu klubovú špeciálnu výstavu. Na tieto výstavy boli pozývaní prestížni zahraniční rozhodcovia, okrem iných aj z krajiny pôvodu nášho plemena – Veľkej Británie (Diana King, Sarah Taylor, Mary Davies, Tracy Irving). V posledných rokoch sú tieto výstavy súčasťou výstav o Stredoeurópsky pohár pre britské pastierske plemená striedavo v troch krajinách: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko. Okrem bonitácií a výstav organizuje klub spravidla dvakrát do roka neformálne stretnutia členov spojené s vychádzkou. V poslednom čase rozvíja aj činnosť na poli športovej kynológie. Každoročne vydáva klub informačnú ročenku a má svoju webovú stránku, kde sú uvedené informácie ako sú zloženie výboru, novinky zo života členov, úspechy na výstavách, fotografie psov a iné.

V období ostatných 20 rokov pôsobilo aktívne v rámci klubu niekoľko chovateľských staníc: Anthemion (Ľubica Nechvátalová a Ján Lesák), Dalikandik (Daniela Milánová), Z Old Pembroku (Angela Kováčová), Laudamia (Ján Gallo), Sarlan (Milan Pribilinec), Od Medušky (Helena Šeligová) a Urban Corgis (Zuzana Urbanová). V týchto chovateľských staniciach sa v období posledných 20 rokov zaregisrovalo 26 úspešných vrhov s 124 šteniatkami, pričom priemerný počet šteniat na jeden vrh bol 4,4. Z celkového počtu boli tri vrhy cardiganov (14 šteniat), ostatné sa týkali plemena pembroke. Členovia slovenského corgi-klubu v tomto období importovali niekoľko kvalitných jedincov z nasledovných štátov: Nórsko, Veľká Británia, Poľsko, Rakúsko a najviac Česká republika.

Ako najvýznamnejšiu klubovú výstavu možno označiť tú v roku 2009, ktorá sa konala popri svetovej výstave psov v Bratislave a na ktorej sa zúčastnilo 97 jedincov z 11 krajín Európy, pričom sme pozvali posudzovať rozhodkyňu zo Švajčiarska, Barbaru Műller.

Počet členov a ich aktivita z roka na rok narastá a preto sa o budúcnosť našich miláčikov nemusíme báť. Zostáva nám len radosť z doposiaľ vykonanej práce v rámci hesla „Corgi je tvoje šťastie“.

Fotografia z ustanovujúcej schôdze WCCS,1994

 

Prehľad klubových víťazov 1994-2014

ROK

PES

SUKA

ROZHODCA

1994

Blaizewood High Stakes

Fidelity z Pembroku

Vladimír Mojžíš, ČR

1995

Blaizewood High Stakes

Fleur z Pembroku

Diana King, GB

1996

Bimwich Anthemion

Fleur z Pembroku

Tibor Havelka, SK

1997

Dziegel Lisiura

Fleur z Pembroku

Ivana Jakubcová,CZ

1998

Bimwich Anthemion

Ginger Golg z Pembroku

Edith Soltesz, A

1999

Bimwich Anthemion

 Imagination z Neuštejna

Mary Davies, GB

2000

Anthemion Beau Manderley

Bimwich Tamsin

Edith Soltesz, A

2001

Clark Higu

Judy Chelsea z Old Pembroku

Rudolf Prieložný, SK

2002

Clark Higu

Anthemion Aphrodita

Bedrich Meszáros, SK

2003

Ermyn Starlight Flyer

Vlandyn Olympic Star

Eleonore Singer, A

2004

Colwyn Rock Me Amadeus

Anthemion Cheriton

Bedrich Meszáros, SK

2005

Centuryon Vranovský žleb

Beatrix Vranovský žleb

Edith Soltesz, A

2006

Centuryon Vranovský žleb

Heartbeat Havann Vom Moosacher

Jaroslav Matyáš, SK

2007

Darney Vranovský žleb

Dragonjoy

Natália Nerošiené,LT

2008

Nomparelin Banjo

Chelsea Higu

Edith Soltesz, A

2009

Andvol Ja Tvoj Kumir

Aubrey Forever N´Always

Barbara Műller, CH

2010

Alfa Zimmi 17 th Meridian

Annwn´s Wanda

Angela Kováčová,SK

2011

Vuedor Any Dream Will Do

Vuedor Pride N´Joy

Hans Erik Dedersen, DK

2012

Best Yeff 17 th Meridian

Czech Xera 17 th Meridian

Angela Kováčová,SK

2013

Annwn´s Yan Higu

Andvol Jumoreska

Irving Tracy, GB

2014

Annwn´s Yan Higu

Vina Firecatcher

Lena Danker, F