Mashka je puppy champion

20.02.2018 00:00

Mashka sa úspešne zapojila do výstavného kruhu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Dom Corgi Now Iam Here - /Som tu - Mashka/ má meno, ktoré vystihuje jej začínajúce výstavné úspechy

10.2.2018- MVP-IDS Nitra , rozhodca Petr Řehánek -  puppy class- very promissing 1 /veľmi nádejná 1

11.2.2018 -  MVP -IDS Nitra,  rozhodca  M.Krinke -  puppy class - very promissing 1 /veľmi nádejná 1

18.2.2018 -  Nathional dog show Bratislava - rozhodca V. Vojtek  - puppy class - very promissing 1./ veľmi nádejný 1
Mashka je Puppy champion of Slovakia

7.2.2018 Klubová výstava pasteriskych plemien Budapest (HU) rozhodca Mr. Morten Matthes(DK)

 GRAND Ch SK, CH SK,JCh HU,JCH SK JCH CZ Hashfan Villfred /Villi - CAC, klub winner 2018,BOS!!!

Villi splnil podmienky na udelenie titulu Maďarský šampion krásy

Dom Corgi Now Iam Here /Mashka/ - very promissing 1,puppy  winner 2018