Arya sa stala slovenským grand šampiónom

20.02.2018 00:00

Victory Show získal Harry V1 CAC a Junior Victory Winner a ARYA V1 CAC 
Victory winner čím splnila podmienky na udelenie titulu Grand 

šampion.

ARYA postúpila medzi 8 najkrajších psov FCI1 do záverečných 
sútaží.

V nedelu získal Harry V1 CAC Vítaz slovenska a BOS,Arya V2 
ResCAC

 

Gratulujeme