BONITÁCIA 24.marca

06.03.2018 00:00

Milí priatelia, na Klubovej výstave v Pezinku sa uskutoční aj BONITÁCIA psov podľa platného bonitačného poriadku.

Ak spĺňa Vás pes podmienky bonitácie, nech sa páči, prihláste sa u poradkyni chovu.