Bonitácia bude 15.05.2022

03.04.2022 00:00

Dňa 15.05.2022 sa popri Klubovej a Oblastnej výstave uskutoční BONITÁCIA jedincov plemena welsh corgi cardigan a welsh corgi pembroke.

Na bonitáciu je potrebné prihlásiť sa 21 dní vopred u konzultanta pre chov MVDr. Angely Kováčovej, kontakt: 0949 272 630.

Na bonitáciu je potrebné dostaviť sa so psom, predložiť originál preukazu o pôvode psa a odovzdať jeho fotokópiu. Akceptovaný môže byť len preukaz o pôvode psa vystavený niektorou z plemenných kníh uznaných FCI. Importovaní jedinci musia byť pred bonitáciou zapísaní v Slovenskej plemennej knihe.

Bonitovaní môžu byť psy alebo sučky, ktoré v deň bonitácie dosiahli vek minimálne 15 mesiacov a absolvovali aspoň dve výstavy usporiadané na území Slovenskej republiky so zadávaním titulu CAC (medzinárodná, národná, klubová alebo špeciálna výstava) v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo v triede šampiónov, pričom jednou z týchto výstav musí byť klubová alebo špeciálna výstava WCCS, a dostali hodnotenie „výborný“ alebo „veľmi dobrý“.

 

https://www.corgi.sk/poriadky/