BONITÁCIA psov

18.05.2021 00:00

Dňa 10.07.2021 sa bude konať popri klubovej výstave aj bonitácia psov. 

V tento deň budú mať vystavovatelia z oblastnej výstavy možnosť mimoriadne nahradiť účasť z medzinárodnej výstavy účasťou a zároveň hodnotením z oblastnej výstavy konanej 10.07.2021 vo Veľkých Úľanoch.

   

 

Na bonitáciu je nutné prihlásiť sa vopred u poradkyne chovu MVDr. A. Kováčovej.