Bonitácia sa blíži

20.06.2017 00:00

Dňa 19.08.2017 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave sa uskutoční bonitácia psíkov welsh corgi.

Na bonitáciu sa treba prihlásiť u poradkyne chovu, MVDr. Angely Kováčovej mobil: 0949/272 630, do 3 týždňov pred konaním.
Na bonitáciu je potrebné priniesť originál preukazu o pôvode psa + kópiu preukazu o pôvode a fyzicky svojho psa.
 
Pre  absolvovanie bonitácie musia byť splnené tieto podmienky:
  1. Preukaz pôvodu vystavený plemennou knihou uznanou FCI. (Importovaných jedincov treba mať zapísaných v Slovenskej Plemennej knihe)
  2. Dosiahnutie veku minimálne 15 mesiacov u psov aj sučiek 

Výsledky bonitácie sú:

      - chovný

      - nechovný

      - odložená bonitácia

Kladný výsledok bonitácie zapíše delegovaný rozhodca do preukazu pôvodu.

Bonitácia je spoplatnená sumou 15€ pre člena WCCS a 30€ pre nečlena WCCS.Viac tu: https://www.welshcorgi-club-slovakia.sk/klub/bonitacia/