Čestné uznanie získala naša predsedníčku klubu MVDr. Angela Kováčová

29.01.2014 20:05
Pri príležitosti  20. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty bola predsedníčka nášho klubu, MVDr.Angela Kováčová, ocenená. 

Čestné uznanie získala za rozvoj a propagáciu plemena welsh corgi, 
za mimoriadny rozvoj chovateľského klubu
a za šírenie dobrého mena slovenskej kynológie.

 
Srdečná gratulácia!