Chovateľské zmeny

21.06.2019 00:00

Po členskej schôdzi konanej dňa 27.04.2019 sme zapracovali, prejednané a schválené v diskusii s členmi corgi klubu, zmeny do : Chovateľského poriadku a Bonitačného poriadku.

 Presné znenie nájdete v sekcii:  https://www.corgi.sk/poriadky/

 

Zápis z členskej schôdze konanej dňa 27.04.2019 uverejňujeme nižšie:

zápis ČS WCCS 27.4.2019