Chrup

03.09.2016 00:00

Psy sa rodia bez zubov. Vo veku 3 – 4 týždne sa šteniatkam začne prerezávať mliečny chrup. Tento pozostáva z 28 zubov.

Prerezávanie mliečnych zubov:
3.– 5. týždeň narastú 4 očné zuby
4. - 6. týždeň 12 rezákov
4.– 8. týždeň sa prerezávajú črenové zuby P2, P3, P4.
P1 ako mliečny zub nenarastie.

Mliečny chrup pozostáva z týchto zubov:
Hore: 6I - 2C - 6P
Dole: 6I - 2C - 6P

Pod mliečnymi zubami sú založené zuby trvalé. Vo veku približne 4 mesiacov sa začína výmena mliečnych zubov, a to od rezákov. Vo veku 7 mesiacov už môžu byť vyrastené všetky trvalé zuby. Chrup dospelého psa pozostáva zo 42 zubov.

Výmena mliečneho chrupu za trvalý:
3. - 5. mesiac vyrastá 12 trvalých rezákov
4. - 5. mesiac vyrastajú črenové zuby P1 a prvé stoličky M1
5. - 6. mesiac vyrastajú črenové zuby P2, P3 a P4 a stoličky M2
5. - 7. mesiac vyrastajú očné zuby
6. - 7. mesiac vyrastajú stoličky M3. V tomto období bývajú často zdvojené očné zuby (súčasne má šteniatko mliečne aj trvalé vedľa seba)

zuby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dospelý pes má tieto zuby:
Hore: 6I - 2C - 8P – 4M
Dole: 6I - 2C - 8P – 6M

Zuby sa označujú prvým písmenom z latinského názvu zuba a poradovým číslom.
I – incisivi (lat.), rezáky
C – canini (lat.), očné alebo špičiaky
P – premolares (lat.), črenové
M – molares (lat.), stoličky

Niekedy sa stane, že v čeľusti niektorý zub/y chýba (vtedy hovoríme o neplnochruposti – oligodoncia) alebo, že je v čeľusti zubov viac (vtedy hovoríme o nadpočetnosti zubov – polidoncia, hyperdoncia). Dominantný je vývin plného chrupu nad zníženým alebo zvýšeným počtom zubov. Neplnochruposť je dedičná. Za neplnochruposť zodpovedá viac génov malého účinku.

Môže sa stať, že mliečny zub pretrváva u mladého psa v trvalom chrupe, vtedy hovoríme o falošnej plnochruposti. Tento mliečny zub vypadne neskôr a až vtedy zistíme, že náš pes nie je plnochrupý. Pod ním môže, ale nemusí byť založený trvalý zub. Najčastejšie chýba zub P1, môžu aj P3 a M3 a vo vzácnych prípadoch iné.

Môže sa stať, že v chrupe je zub naviac, najčastejšie sa jedná o zdvojenú P1.

Starostlivosť o zuby

Na povrchu zubov je množstvo baktérií, ktoré na nich vytvárajú povlak – zubný plak. Tento by mal byť odstraňovaný, aby baktérie svojimi produktmi látkovej výmeny nenarušovali zubnú sklovinu. Narušený povrch skloviny sa stáva drsným. Postupne sa začína ukladanie minerálnych substancií zo slín do plaku a vzniká tzv. zubný kameň. Kameň samotný nie je pre chrup nebezpečný, ale vo svojich póroch vytvára veľmi vhodné prostredie pre množenie choroboplodných zárodkov spôsobujúcich zápaly ďasien, zubný kaz a zápaly kosti. Nahromadený zubný kameň spôsobuje zápach z ústnej dutiny, ale aj vypadávanie zubov.

Nahromadený zubný plak sa dá odstrániť čistením zubov zubnou kefkou a pastou. Na odstraňovanie, resp. na obmedzenie usadzovania zubného plaku existujú rôzne žuvacie hračky, žuvacie kosti, sušené bravčové uši atď. Kŕmenie granulami, pokiaľ ich pes hryzie, taktiež pomáha zabraňovať usádzaniu zubného plaku.

Zhryz

Vzájomné postavenie rezákov udáva zhryz. U RR vyžaduje štandard nožnicový zhryz, t.j. horné rezáky presahujú dolné rezáky, no nie veľmi tesne a súčasne sú rezáky kolmé na čeľusť, pričom sa vonkajšia hrana spodných rezákov dotýka vnútornej hrany horných rezákov. Nožnicový zhryz je už pri mliečnom chrupe.

Existuje ešte zhryz kliešťový, nepravidelný, predkus a podkus. Tieto sú podľa štandardu u RR neprípustné.

Kliešťový zhryz – rezáky sa pri zahryznutí dotýkajú iba koncovými hranami.
Nepravidelný zhryz – niektoré rezáky sú v nožnicovom zhryze a niektoré sú postavené do predkusu.
Predkus – rezáky spodnej čeľuste prečnievajú pred rezáky hornej čeľuste
Podkus – rezáky hornej čeľuste prekrývajú rezáky spodnej čeľuste bez toho, aby sa ich dotýkali.
Nožnicový zhryz je dominantný nad všetkými ostatnými odchýlkami. Výsledné postavenie rezákov tiež závisí od dĺžky čeľustí. Horná a dolná čeľusť sa dedí nezávisle, a preto pri párení dvoch jedincov medzi sebou, ktorí majú nožnicový zhryz, ale jeden má dlhú a druhý krátku nosovú partiu, sa môže u potomstva prejaviť výskytom predkusov alebo podkusov.

zhryz

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavosť:

U vlka je normálny zhryz kliešťový. Je to kvôli funkčnosti, lebo zuby slúžia aj k vykusovaniu tŕňov a rôznych parazitov zo srsti, k čomu je nožnicový zhryz úplne nevhodný.

Zdroje:
Jaromír Dostál: Chov psů – genetika v kynologické praxi
Practical Guide to Dog Breeding
internet

Spracovala Jana Bagarová
Ya-ba-ra kennel ( https://www.ya-ba-ra.sk )

všetky práva vyhradené
Korektúra Andrea Černáková