Členská schôdza

03.04.2022 00:00
Vážení členovia,
pozývame Vás na členskú schôdzu nášho klubu, ktorá sa bude konať 24.04.2022 o 13.00 hod.
v Dome služieb vo Veľkých Úľanoch, Hlavná ul. č. 1325/45.