Členské za rok 2012

29.01.2012 22:05

Milí členovia,

 

prosím nezabudnite uhradiť členské. Ročný poplatok je EUR 10,-

Poplatok je možné zaplatiť:

 

- osobne pokladníčke klubu

- prevodom na účet s uvedením mena a predmetu platenia

 

Názov účtu: Welsh corgi club Slovakia, Hodálova 8, 841 05 Bratislava,

Číslo účtu: 54139-112 / 0200, VÚB, a.s. Bratislava-centrum.

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

SWIFT:SUBASKBX

      

pokladníčka klubu: Helena Šeligová

Jána Poničana 11

841 07 Bratislava

            02-64778349

0902-841679

helena.seligova@centrum.sk