Členský poplatok 2016

01.01.2016 00:00
Milí členovia klubu,
žiadame vás o zaplatenie členského poplatku na rok 2016 vo výške 15 EUR do konca januára 2016 na účet:

Názov účtu/Name of account: Welsh corgi club Slovakia

Číslo účtu/Number of account: 54139112/0200 VUB

IBAN: SK 50 0200 0000 0000 5413 9112

SWIFT:SUBASKBX

Ďalšie možnosti zaplatenia: osobne pokladníčke klubu alebo zloženkou na adresu klubu.

Ďakujeme všetkým, ktorí zaplatia a tým prejavia svoj záujem byť aj naďalej členmi nášho klubu.