Členský poplatok na rok 2014 zostáva 10€

11.01.2014 23:41

 

Výzva všetkým členom klubu

 

Dovoľujeme si vás požiadať, v prípade, že máte naďalej záujem ostať členmi nášho klubu, aby ste do konca januára 2014 uhradili členský poplatok za rok 2014 vo výške 10 EUR, noví členovia + 3 EUR. Pri úhrade na účet v banke nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno

(v opačnom prípade klub nevie, od koho je platba).

Názov účtu: Welsh corgi clubu Slovakia, Hodálova 8, 841 05 Bratislava,

Číslo účtu: 54139112/0200, VÚB, a.s. Bratislava-centrum.

 

Upozornenie: v tomto roku sme zvýšili poplatok za bonitáciu, za vydanie krycích listov a kontrolu vrhu na 15 EUR.

 

Výbor klubu vám veľmi ďakuje!