Členský príspevok 2018

22.01.2018 00:00
Milí priatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí ste členský príspevok za rok 2018 už poslali a tým ostatným si dovoľujeme touto cestou pripomenúť, že sa blíži koniec lehoty určenej na jeho zaplatenie -  31.01.2018