Duodanube výstava v Bratislave

07.08.2016 00:00

DUODANUBE BRATISLAVA 2016

dávame do pozornosti - 3. uzávierka sa predlžuje do 9.8.2016

Please be aware – 3nd entry close is postponed till 9th August 2016

 

informácie, online prihlásenie a aktuálne štatistiky nájdete na www.duodanube.sk

Information, online registration and current statistics are available on https://duodanube.sk/en