Elektronická žiadosť o vydanie krycieho povolenia a elektronická prihláška na bonitáciu jedinca

18.09.2022 00:00
Milí priatelia,
požiadať o vydanie krycieho listu alebo prihlásiť sa na bonitáciu je možné u poradcu chovu elektronicky alebo poštou prostredníctvom tlačív, ktoré sú zverejnené na klubovej stránke v sekcii  poriadky/tlačivá.
 
 
 
   Výbor klubu WCCS