Fotografie zo Špeciálnej výstavy 2018 Mojmírovce

13.10.2018 00:00