Hlásenie o krytí

03.01.2020 00:00

Dodatok - hlásenie o krytí

 

Milí aktívni chovatelia corgi, pripomíname, že ku kryciemu povoleniu je vám zaslaný aj Dodatok - hlásenie o krytíktorý slúži poradcovi chovu a tajomníkovi klubu k informovanosti o uskutočnenom krytí a budúcich šteniatkach u nás, preto vás dôrazne žiadame o vyplnenie a zaslanie tohto dodatku do 7 dní od krytia späť podľa inštrukcií na konci dodatku.

 

 

Ďakujeme :-)