Ján Lesák - jeden zo zakladateľov nášho klubu

15.04.2015 00:00
S ľútosťou oznamujeme, že
koncom roku 2014 náhle zomrel pán Ján Lesák, zo Senice, dlhoročný chovateľ plemena welsh corgi pembroke a  jeden zo zakladateľov nášho klubu.
Bol majiteľom chovateľskej stanice " Z Broninho dvora". Veľa rokov vykonával funciu člena výboru. Svojou aktívnou vystavovateľskou a chovateľskou činnosťou sa výrazne zaslúžil o propagáciu a rozvoj tohto plemena.
 
S úctou a vďakou spomína   Výbor klubu