Jesenné stretnutie v kameňolome október 2016

15.10.2016 00:00

Po dlhšom čase sme využili jeden z posledných slnečných dní a opätovne sme sa stretli v Devínske Novej Vsi.

Zraz bol na začiatku sídliska v oplotenom areáli určenom na venčenie psíkov. Po dorazení posledných nešťastníkov, ktorí uviazli v zápche spôsobenej rekonštrukciou cesty pod železničným prejazdom sme sa vybrali navštíviť areál kameňolomu Srdce, ktorý bol v lete 2015 z prostriedkov poskytnutých Európskou úniou zbavený environmentálnej záťaže spôsobenej tisíckami ton gudrónov navezených do tejto lokality pred vyše päťdesiatimi rokmi počas likvidácie rafinérie Apollo v 60. rokoch minulého storočia.

Kameňolom Srdce sa nachádza na hranici s Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty. V okolí sú obľúbené a turistami často navštevované chránené územia - národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, prírodná rezervácia Štokeravská vápenka, prírodná rezervácia Fialková dolina a prírodná pamiatka Devínska lesostep s výskytom vzácnej fauny a flóry. Lokalita bola v roku 1995 vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla s najvyšším stupňom ochrany. Toxická environmentálna záťaž v tomto prostredí donedávna vysoko znehodnocovala turistickú využiteľnosť tejto lokality a tiež narúšala miestny ekosystém.

Po krátkej prechádzke sme si chvíľu vychutnali atmosféru tohto zaujímavého miesta nad sídliskom a vrátili sme sa do reštaurácie v blízkosti miesta začiatočného zrazu. V príjemnej atmosfére sme si aj so psíkmi odpočinuli, podebatovali a rozchádzali sme sa s myšlienkou stretávať sa na neformálnych podujatiach takéhoto charakteru aj v budúcnosti.

Výbor klubu ďakuje všetkým účastníkom stretnutia a osobitne tým, ktorí prispeli k atmosfére spolupatričnosti chovateľov nášho málopočetného plemena a pricestovali na jesenné stretnutie do Bratislavy z iných slovenských miest a z Českej republiky.