Junior Handling

09.02.2022 00:00

Junior Handling

Prezídium SKJ schválilo organizovanie súťaží Junior handlingu popri oblastných výstavách a aj ako samostatné podujatia. Organizovaním JH súťaží poverilo Prezídium SKJ Junior Handling klub Slovensko. Započítanie bodovania do celoročnej súťaže z akcií JH zaradených do kalendára UKK a vyhodnotenie bodovania prostredníctvom Junior Handling klubu Slovensko.