Klubová výstava vo Veľkých Úľanoch

19.03.2022 00:00

Pozývame Vás na klubovú výstavu ktorá sa uskutoční 15.5.2022 vo Veľkých Úľanoch, v jazdeckom areáli.

Propozície výstavy sa nachádzajú na tomto odkaze.

Prihlasovanie na výstavu je umožnené pomocou portálu CLUBDOGSHOW:SK

Uzávierka: 01.05.2022

Fotografovanie výstavy zabezpečuje Katarína Franková a jej FOTOLABKY.SK