Mango obstál v pasení na výbornú!

14.05.2013 13:17

Mango - Vellico´s Mango Tango - získal osvedčenie o skúške vlohy k paseniu - SVPP.

Srdečne Mangovi a jeho majiteľom gratulujeme!