Vzor podujatia alebo aktivity

05.10.2011 15:50

Sem je možné zaznamenávať plánované podujatia alebo správy z uplynulých podujatí.