Novoročné prianie

01.01.2017 00:00

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku. 

Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria. 

To Vám praje… výbor klubu.