ODCHOVY WELSH CORGI

11.05.2017 00:00
Milí priatelia,

WCCS v súčasnosti nie je oprávneným subjektom na spracúvanie a sprístupňovanie údajov týkajúcich sa jednotlivých členov z vlastnej iniciatívy ani v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. v aktuálne platnom znení, ani v zmysle Chovateľského poriadku SKJ alebo Chovateľského poriadku WCCS.

Pokiaľ ide o vrhy šteniat v jednotlivých chovateľských staniciach, stále ich je v SR, na rozdiel od iných chovateľských klubov, alebo aj na rozdiel od českého chovateľského klubu pre naše plemeno, veľmi málo. Z uvedeného dôvodu majú chovatelia šteniatka spravidla rezervované aj vo vyššom počte, ako sa narodia a o zverejnenie informácií o vrhu nemajú záujem, nakoľko im záujemcovia o šteniatka zasahujú do súkromia. Iní chovatelia si zasa neželajú sprístupňovanie údajov o ich vrhoch z iných dôvodov. V každom prípade je to ich právo, ich súkromná vec a klub musí ich vôľu rešpektovať.

Pokiaľ však ktokoľvek z Vás má záujem a prezentovanie informácií o jeho vrhu na klubovej stránke v sekcii chov, priečinok odchovy, je takáto požiadavka vítaná a informácia o vrhu v jeho chovateľskej stanici bude zverejnená v priečinku, ktorý bol na tento účel vytvorený a ktorý na informácie o Vašich šteniatkach čaká.
S pozdravom

WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
Anna Rumplová, tajomníčka klubu