Plán bonitácií na rok 2016

13.01.2016 00:00
 
Plán bonitácii na rok 2016 :
 
24.04.2016 pri klubovej výstave psov v Pezinku
22.10.2016 pri medzinárodnej výstave psov v Bratislave 
 
 
Na bonitáciu sa treba prihlásiť u poradkyne chovu, MVDr. Angely Kováčovej mobil: 0949/272 630, do 3 týždňov pred konaním.
Na bonitáciu je potrebné priniesť originál preukazu o pôvode psa + kópiu preukazu o pôvode a fyzicky svojho psa.