Poďakovanie

21.04.2015 00:00
Ďakujeme rodine Ištvanikových, že sa ujali sučky welsh corgi pembroke, Frosie, ktorá pochádza z Poľska, určitý čas bola prichýlená v Čechách a nový domov našla na Slovensku. Prajeme jej novej rodine veľa radostí, pekné prechádzky a najmä veľa obojstrannej lásky.
Výbor klubu