Poriadky pre priznanie šampionátu SR

09.02.2022 00:00

Dôležité upozornenie pre žiadateľov o šampionáty krásy SR

Poriadky pre priznanie šampionátov krásy platia pre všetkých. Bez ORIGINÁLOV posudkových listov nebudú žiadosti vybavené. Žiadosť o šampionát NIE JE možné poslať emailom a nedá sa podať ani online.
Cenník a bankové spojenie: https://skj.sk/skj-sekretariat/cenniky-a-tlaciva/