Povinnosť genetických vyšetrení

02.09.2016 00:00

Výbor klubu na svojom zasadnutí dňa 7.5.2016 sa zaoberal opäť zdravotnou problematikou týkajúcou sa našich psov a konštatoval, že genetické testy pre chov v mnohých krajinách Európy (Veľká Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, Česko) sa nevyžadujú. 

U našich plemien zostáva v prechodnom období vyšetrenie na niektoré ukazovatele (progresívna atrofia retivy, degeneratívna myelopatia, dlhosrstosť, pahýľový chvost, dysplazia) na báze dobrovoľnosti. 

Vyšetrenia vykonáva laboratórium pre klinickú diagnostiku LABOKLIN s.r.o., 842 31 Bratislava, Líščie údolie 57. 

Písomné informácie o spôsobe odberu, lehotách a cenách na požiadanie členov klubu zašle poradkyňa chovu MVDr. Angela Kováčová.