Príbuzenská plemenitba

12.03.2015 00:00

Pod plemenitbou rozumieme zámerné rozmnožovanie zvierat s cieľom maximálne využiť najlepšie genotypy a dosiahnuť zlepšenie morfologických, fyziologických ale aj psychických vlastností ďalšej generácie. Ak si túto poučku premietneme do zrozumiteľnejšej “psíčkarskej” terminológie, rozumieme pod ňou zámerný výber jedincov na vzájomné spárenie pričom naším cieľom je v čo najvyššej miere zlepšiť exteriér potomstva vzniknutého z tohto párenia, ako aj jeho povahu a u pracovných plemien i ich výkonové vlastnosti.

 

Viac o "Príbuzenskej plemenitbe" sa dočítate v článku autora Ing. Josefa Jursu, CSc,  na stránkach potrálu pre " Pes pre život"

link: https://www.pesprezivot.sk/pribuzenska-plemenitba-i/