PRÍSPEVOK 2%

21.02.2022 00:00

Milí priatelia,
náš kynologický klub je aj pre aktuálne zdaňovacie obdobie zaregistrovaný ako prijímateľ podielu zaplatenej dane.

Informácie ako poukázať príspevok pre jednotlivé typy právnych foriem nájdete na stránke www.slovensko.sk

 

Potrebné údaje :
 
IČO : 48 419 524
Právna forma : občianske združenie
Obchodné meno : WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
Sídlo : 921 01 Piešťany, Winterova 62
Bankový účet:SK5002000000000054139112, Všeobecná úverová banka, a.s.
 
 

Každému, kto nám touto cestou prejaví svoju priazeň vopred veľmi pekne ďakujeme. Peniažky si budeme vážiť a použijeme ich tak, aby ste sa o nás dozvedeli čo najviac a aby sme Vám priniesli do života trochu radosti, tak ako by priniesli nám Vaše peniažky.
 

Vopred ďakujeme.